Vilkår og betingelser

Vilkår for å bruke ossmotmobbing.no og våre tjenester

1 Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 Partene
ossmotmobbing.no og omm.no drives av Oss Mot Mobbing
(Industrivegen 20, 2166 Oppaker, kristian@omm.no, org.nr. 998 682 215).

Videre i disse vilkår omtales disse som ossmotmobbing.no hvor Oss Mot Mobbing er legal enhet.

Donor er den som foretar betalingen, og betegnes i det følgende som donor/donoren.

3 Priser
Donor velger selv beløp for donasjonen, og om de vil donere én gang eller månedlig.

Det pålegges ikke MVA på donasjonene.

ossmotmobbing.no er forpliktet av juridiske grunner til å reservere seg retten til å bestemme den endelige bruken av donasjoner gitt gjennom ossmotmobbing.no. Styret i Stiftelsen Oss Mot Mobbing har imidlertid vedtatt å videreføre donasjoner etter donors ønsker, og det foreligger ingen planer om å gå vekk fra dette. ossmotmobbing.no tar ingen gebyrer og donerer videre hele summen som angitt etter donors ønske. 

4.1 Betaling
Betaling forekommer med den valgte betalingsmetode i kassedel på nettside. Du velger selv om du vil betale gjennom bankoverføring, Vipps, Stripe eller PayPal.

4.2 Jevnlige trekk
Dersom du har valgt å donere et fast beløp hver måned, så gjøres dette trekket på ca. samme dag i måneden som donasjonen ble startet. For hvert gjentakende trekk vil du motta kvittering og informasjon om hvordan du kan endre eller stoppe det månedlige trekket, så fremt du har oppgitt korrekt kontaktinformasjon (e-postadresse).

Dersom du ikke mottar kvittering eller e-post om trekket, ta kontakt med oss på kristian@omm.no.

5 Levering
Når betalingen er gjennomført vil du motta en bekreftelse og kvittering på e-postadressen du er registrert med. Dersom du har valgt å donere et fast beløp hver måned, vil du etter trekket er gjennomført motta kvittering på e-post.

Kvitteringer sendes normalt ut en gang i uken, og det kan derfor være større forsinkelse mellom mottatt betaling og utsendelse av kvittering.

6 Angrerett
Det er ikke angrerett for donasjoner som er gjennomført, men du kan angre på å inngå avtale om faste betalinger. For alle henvendelser om betalingene som er gjort, ta kontakt med kristian@omm.no.

7.1 Oppsigelse av avtalen
Du kan avslutte avtalen om faste donasjoner ved å logge deg inn på nettsiden, og deretter gå inn på betalinger og faste betalinger. Velg administrer abonnement, og der kan du endre eller avslutte avtalen.

Du kan også endre eller avslutte avtalen ved å ta kontakt med kristian@omm.no.

8 Personvern, sikkerhet og personopplysninger
Vi lagrer informasjonen din når du donerer, for å kunne håndtere donasjoner, føre statistikk og tilby skattefradrag. Du kan når som helst kreve at vi sletter alle personopplysninger tilknyttet deg ved å sende en e-post til kristian@omm.no. Les mer i vår personvernerklæring.

9 Kontakt & Support
Har du spørsmål, ta kontakt med kristian@omm.no.

10 Endring av kontrakt
Etter at en betaling er gjennomført har ossmotmobbing.no ikke rett til å endre vilkårene for den med mindre annet er avtalt.

11 Klager
Ved klage, vennligst kontakt oss på kristian@omm.no.


12 Konfliktløsning

Klager rettes til ossmotmobbing.no innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan donor ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.