Omtaler av OMM

Omtaler og tilbakemeldinger er det som drar oss fremover. Det å vite at innsatsen vi legger ned gir glede, betydning eller trygghet er givende for vårt arbeid.