Hva er mobbing?

Mobbing er ikke synlig for alle.

Filmen er laget av Kort Fortalt i 2020. 

Tar du ansvar?

Se hvem som tar ansvar.

Eksprimentet er gjort av TV2 i 2017.

Bryr du deg?

Hva ville du gjort?

Eksprimentet er gjort av TV2 i 2017.

I skolegården

Mobbing må tas på alvor.

Filmen er laget av OKFILM i 2014.

Visste du?

Mobbing skjer overalt. Under ser du statistikk på antall personer som har blitt utsatt for ulik mobbing i forskjellige settinger.

2673

9801

2021 – Elevundersøkelse,
ble mobbet digitalt

26286

75742

75784

86000

2018 – Mobbing på arbeidsplassen

63000

2015 – Mobbing blandt
barn og unge

Er du et forbilde?

Du som voksen er med å påvirker hvordan barna vokser opp.

Respekterer du barn?

Spør før du legger ut bilde av andre. De har rett til å si nei.

Inkluderer du?

Visste du at godt felleskap i klassen er viktig?

God rollemodell?

Det er viktig at barn føler de har noen å snakke med.
Er du en god rollemodell?

Foreldre påviker

Visste du at vi foreldre påvirker barna?
Hva kan du gjøre?

Hvem er vi?

Igjennom årene har Oss mot mobbing fått delt et viktig budskap over hele landet! Mobbing er ikke synlig for alle. Men vi er der for deg.

Kristian Sætre er vår frontfigur.

Oss Mot Mobbing sin reklamefilm.